Přípomínáme si výraznou osobnost našich dějin – Rudolfa Jana

Jubileum 200 let (1819–2019)

…od jmenování Rudolfa Jana arcibiskupem olomouckým

…od počátku rozkvětu Moravy coby moderního a prosperujícího regionu

…od chvíle, kdy v čele Arcidiecéze olomoucké stanula výjimečná a inspirativní osobnost 

Úvodní slovo

„Třetí olomoucký arcibiskup Rudolf Jan pocházel z habsbursko-lotrinského rodu. Do Olomouce přišel jako 31letý mladý muž plný elánu a vizí. Vedle příkladné péče o arcidiecézi obnovil také zdejší univerzitu, založil huť ve Vítkovicích, z níž se posléze staly slavné železárny. V Olomouci nechal vytvořit první parkový prostor, jehož slavná alej dodnes nese jeho jméno,“
představuje v krátkosti svého předchůdce v úřadě dnešní olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

„Poznání historie města, v němž žijeme, by mělo být výzvou pro každého. Kdo nezná dějiny, nepochopí současnost a není připraven na budoucnost. Rudolf Jan patří k čelním postavám dějin Olomouce. Městu v mnohém pomohl, zamiloval si ho a cítil se tu doma. O tom svědčí konečně i jeho přání, aby uložili po jeho smrti srdce do katedrály sv. Václava. Tak se v roce 1832 také stalo. Jeho srdce je tam dodnes,“
říká primátor města Miroslav Žbánek.

číst dále

Rudolf Jan - jubileum 200 letVydejme se na dobrodružnou cestu za poznáním muže, který po sobě zanechal bohatý odkaz a zajímavé svědectví.

Vodítkem nám budiž jeho srdce, které bylo naplněno láskou k tomuto městu a kraji a které dodnes spočívá tam, kde se cítil nejvíce doma…

Aktuality

21.9.2020

13.4.2020