Aktuality a tiskové zprávy

15.7.2019

5.7.2019

Výročí Rudolfa Jana bylo důležitou součástí celonárodních oslav státního svátku ČR na Velehradě

Výročí Rudolfa Jana bylo důležitou součástí celonárodních oslav státního svátku ČR na Velehradě

Ve světové premiéře zde zazněla jeho skladba "Septetto"
Největší oslavy státního svátku Česke republiky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velehradě byly věnovány také jubileu Rudolfa Jana.

Česká televize, Český rozhlas a další média věnovaly velkou pozornost tomuto výročí. 
V zaplněném expozici "Velehrad na křižovatkách evrospkých dějin"  byla pronesena přednáška kurátora výstavy Jindřicha Forejta na téma "Slovanští verozvěstové: chápaní jejich historické role a odkazu v jeho působení 57. biskupa a 3. arcibiskupa na Metodějově stolci". Jak víme, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan žádal třikrát o obnovu poutního místa na Velehradě. číst více

3.6.2019

Při příležitosti Svátků města byla v Olomouci v sobotu otevřena nová expozice: „Rudolf Jan: Příběh muže, jehož srdce bilo pro Olomouc.“

Při příležitosti Svátků města byla v Olomouci v sobotu otevřena nová expozice: „Rudolf Jan: Příběh muže, jehož srdce bilo pro Olomouc.“

Od 1. června hostí Výstaviště Flora Olomouc v prostorách historické oranžérie ve Smetanových sadech výstavu určenou všem olomouckým patriotům, milovníkům historie a nevšedních lidských příběhů. Věnována je osobě třetího olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana (1788–1831), od jehož zvolení do čela místní arcidiecéze uplynulo koncem letošního března 200 let. Expozice se snaží přiblížit jeho osobnost a působení nejen připomenutím oficiálních aktivit a zásluh, jimiž se výrazně vepsal do dějin města a celého regionu, ale také bližším pohledem na jeho soukromí, dynastické a sourozenecké vazby, vztah k přátelům a spolupracovníkům, názory na domácí a světové dění dané doby, nebo chápání závazku příslušnosti a loajality k panovnickému rodu. číst více

28.5.2019

V rámci svátků města zazní Beethovenova mše složená pro olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana

V rámci svátků města zazní Beethovenova mše složená pro olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana

„Missa solemnis je i po dvou staletích důkazem výjimečného přátelství dvou mužů, které spojovalo pevné a nadčasové pouto – láska a úcta k hudbě.“ Součástí letošních Svátků města a písní v Olomouci, které mimo jiné připomenou 200. výročí zvolení arcivévody rakouského Rudolfa Jana (1788–1831) olomouckým arcibiskupem, bude ve městě opět po třinácti letech provedena Missa solemnis – skladba, kterou jubilantovi dedikoval jeho učitel a přítel Ludwig van Beethoven. číst více

27.5.2019

Noc kostelů v katedrále sv. Václava ve znamení i Rudolfa Jana

Noc kostelů v katedrále sv. Václava ve znamení i Rudolfa Jana

V celkem 232 kostelech, kaplích a modlitebnách, které se v pátek 24. května 2019 otevřely na území olomoucké arcidiecéze při dalším ročníku Noci kostelů, evidovali pořadatelé na osmdesát tisíc návštěvnických vstupů, o deset tisíc více než loni.

Mnohé z objektů se přitom návštěvníkům otevřely vůbec poprvé, jako například vojáky poničený a skauty opravený kostel ve Staré Vodě ve vojenském prostoru Libavá nebo hradní kaple na hradě Bouzov. Mezi devětadvaceti objekty zpřístupněnými ve městě Olomouci se objevila například kaple ve Fakultní nemocnici nebo veřejnosti neznámá kaple v azylovém domě Samaritán. číst více

23.5.2019

Noc kostelů bude zahájena výstavou "Rudolf Jan a katedrála" v kryptě katedrály sv. Václava

Noc kostelů bude zahájena výstavou "Rudolf Jan a katedrála" v kryptě katedrály sv. Václava

Olomoucký poutnický pas je v úvodu věnován výročí jmenování olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana. Zastavit se můžete v kostelích, které mají vazbu na tuto významnou osobnost. Objekty jsou v mapce poutnického pasu vyznačeny žlutě (jedná se pouze o ty kostely, které se letos zapojily do Noci kostelů). Kromě toho je zde uveden také arcibiskupský palác, kde se nachází biskupská kaple, což byla domácí kaple také arcibiskupa Rudolfa Jana. V kryptě katedrály sv. Václava můžete získat jubilejní razítko. Stačí na poslední straně poutnického pasu doplnit chybějící část českého znění latinského textu, který je uveden na pamětní desce pod bustou Rudolfa Jana. Přejeme pěkné putování. číst více

12345