Aktuality a tiskové zprávy

28.5.2019

V rámci svátků města zazní Beethovenova mše složená pro olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana

V rámci svátků města zazní Beethovenova mše složená pro olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana

„Missa solemnis je i po dvou staletích důkazem výjimečného přátelství dvou mužů, které spojovalo pevné a nadčasové pouto – láska a úcta k hudbě.“ Součástí letošních Svátků města a písní v Olomouci, které mimo jiné připomenou 200. výročí zvolení arcivévody rakouského Rudolfa Jana (1788–1831) olomouckým arcibiskupem, bude ve městě opět po třinácti letech provedena Missa solemnis – skladba, kterou jubilantovi dedikoval jeho učitel a přítel Ludwig van Beethoven. číst více

27.5.2019

Noc kostelů v katedrále sv. Václava ve znamení i Rudolfa Jana

Noc kostelů v katedrále sv. Václava ve znamení i Rudolfa Jana

V celkem 232 kostelech, kaplích a modlitebnách, které se v pátek 24. května 2019 otevřely na území olomoucké arcidiecéze při dalším ročníku Noci kostelů, evidovali pořadatelé na osmdesát tisíc návštěvnických vstupů, o deset tisíc více než loni.

Mnohé z objektů se přitom návštěvníkům otevřely vůbec poprvé, jako například vojáky poničený a skauty opravený kostel ve Staré Vodě ve vojenském prostoru Libavá nebo hradní kaple na hradě Bouzov. Mezi devětadvaceti objekty zpřístupněnými ve městě Olomouci se objevila například kaple ve Fakultní nemocnici nebo veřejnosti neznámá kaple v azylovém domě Samaritán. číst více

23.5.2019

Noc kostelů bude zahájena výstavou "Rudolf Jan a katedrála" v kryptě katedrály sv. Václava

Noc kostelů bude zahájena výstavou "Rudolf Jan a katedrála" v kryptě katedrály sv. Václava

Olomoucký poutnický pas je v úvodu věnován výročí jmenování olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana. Zastavit se můžete v kostelích, které mají vazbu na tuto významnou osobnost. Objekty jsou v mapce poutnického pasu vyznačeny žlutě (jedná se pouze o ty kostely, které se letos zapojily do Noci kostelů). Kromě toho je zde uveden také arcibiskupský palác, kde se nachází biskupská kaple, což byla domácí kaple také arcibiskupa Rudolfa Jana. V kryptě katedrály sv. Václava můžete získat jubilejní razítko. Stačí na poslední straně poutnického pasu doplnit chybějící část českého znění latinského textu, který je uveden na pamětní desce pod bustou Rudolfa Jana. Přejeme pěkné putování. číst více

23.5.2019

15.5.2019

29.4.2019

Výstava v arcibiskupském zámku v Kroměříži

Výstava v arcibiskupském zámku v Kroměříži

V arcibiskupském zámku v Kroměříži, který si Rudolf Jan vybral za svou hlavní rezidenci, se nachází část jeho hudební sbírky a také sbírka knih, map a mědirytin. Návštěvníci si mohou například prohlédnout cyklus variací, který věnoval svému učiteli hudby Ludwigu van Beethovenovi a také jeho vlastnoruční skici a náčrty, jež nacházíme v jeho poznámkách, korespondenci i hudebních cvičeních. číst více