Aktuality a tiskové zprávy

8.2.2019

Přednáška o arcibiskupovi Rudolfu Janovi

Přednáška o arcibiskupovi Rudolfu Janovi

Ve čtvrtek dne 7. února 2019 se v Arcidiecézním muzeu Olomouc uskutečnila od 17:00 hodin přednáška s názvem „Rudolf Jan: muž, jehož srdce bilo pro Olomouc“. Před zaplněným sálem Mozarteum vystoupil Jindřich Forejt, který je jedním ze dvou kurátorů projektu věnovaného právě osobě třetího olomouckého arcibiskupa. V březnu letošního roku uplyne totiž 200 let od chvíle, kdy byl tento původem císařský a královský princ a kardinál zvolen a potvrzen do čela zdejší arcidiecéze. číst více

1.2.2019

Přednáška 7. 2. 2019 v Muzeu umění Olomouc

V roce 2019 uplyne 200 let od chvíle, kdy byl olomouckým arcibiskupem ustanoven Rudolf Jan Habsbursko-Lotrinský. Svým původem, životem a snahou o zodpovědnou správu svěřeného úřadu představuje jednu z nejvýraznějších osobností (nikoli pouze) olomouckých dějin. Poznejte blíže muže, který byl současně kardinálem, arcipastýřem, královským princem pěti zemí, arcivévodou, ale také nadšeným skladatelem, milovníkem umění, velkorysým mecenášem, láskyplným knihomolem, zdatným malířem, sympatickým karikaturistou a všímavým zahradníkem. číst více

6.1.2019

Zahájení jubilejního roku Jana Rudolfa

Zahájení jubilejního roku Jana Rudolfa

V roce 2019 uplyne 200 let od jmenování císařského prince a arcivévody rakouského Rudolfa Jana arcibiskupem olomouckým. Roku 1819 se tak začala psát nová kapitola dějin Olomouce, která se záhy stala moderním a rosperujícím městem. Poznejme blíže tuto výjimečnou a inspirativní osobnost, která rozhodujícím způsobem oblivnila další vývoj celého regionu. číst více

12345