Noc kostelů bude zahájena výstavou "Rudolf Jan a katedrála" v kryptě katedrály sv. Václava

« zpět na seznam novinek

23. 5. 2019

Noc kostelů bude zahájena výstavou

Olomoucký poutnický pas je v úvodu věnován výročí jmenování olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana. Zastavit se můžete v kostelích, které mají vazbu na tuto významnou osobnost. Objekty jsou v mapce poutnického pasu vyznačeny žlutě (jedná se pouze o ty kostely, které se letos zapojily do Noci kostelů). Kromě toho je zde uveden také arcibiskupský palác, kde se nachází biskupská kaple, což byla domácí kaple také arcibiskupa Rudolfa Jana. V kryptě katedrály sv. Václava můžete získat jubilejní razítko. Stačí na poslední straně poutnického pasu doplnit chybějící část českého znění latinského textu, který je uveden na pamětní desce pod bustou Rudolfa Jana. Přejeme pěkné putování.

Program Noci kostelů v katedrále sv. Václava

17:50–18:00 Ať znějí zvony
Noc kostelů otevřou svým hlasem zvony.
18:00–18:20 Zahájení Noci kostelů v Olomouci
Oficiální zahájení Noci kostelů v Olomouci letos proběhne v katedrále sv. Václava v Olomouci, hlavním kostele arcidiecéze a také dominantě města Olomouce. Zároveň proběhne slavnostní otevření výstavy "Jan Rudolf a katedrála".
18:30–23:00 Krypta a mauzoleum biskupů...
... Vás srdečně zvou ke ztišení, meditaci, výstavu.
18:45–19:15 Děkujme Pánu...
...svým zpěvem. Mládežnická schola DUNA pravidelně doprovází mši svatou věnovanou dětem. Zazní klávesy, kytara a možná i saxofon a baskytara!
18:45–20:45 Představují se Vám... katecheze, programy pro děti, farní charita
V chórové kapli se můžete seznámit s dalšími aktivitami farnostmi: katecheze pro děti, farní tábory, farní charita
19:25–19:30 Představuje se Vám... Hnutí Cursillo
Život farnosti se neodehrává jen při bohoslužbě v kostele. Představí se Vám proto i některá společenství.
19:40–19:45 Představuje se Vám... dětská scholička DOMINo
Život farnosti se neodehrává pouze v kostele při bohoslužbě, proto Vám představí své další aktivity.
19:50–19:55 Představuje se Vám... společenství Ministrantů
Život farnosti se neodehrává pouze při bohoslužbách v kostele. Představí se Vám proto i některá společenství.
20:05–20:10 Představuje se Vám... Farní billiardový klub
Život farnosti se neodehrává pouze při bohoslužbě v kostele. Proto se Vám představí i některá společenství...
20:20–20:50 Varhany a trubka souznějí
Zbyněk Štěpánek (varhany) a Jaroslav Nakládal (trubka) k setkání s Bohem prostřednictvím duchovní hudby.
21:00–21:05 Představuje se Vám... Setkávání nad Božím Slovem
Život farnosti se neodehrává jen při bohoslužbách v kostele. Představují se Vám proto různá společenství a aktivity.
21:30–22:00 Varhany vždy dobře znějí
Jiří Stodůlka Vás zve k setkání s Bohem prostřednictvím duchovní hudby.
22:10–22:30 Poznejte duchovní symboliku chrámu
Průvodce Vás rád seznámí s duchovní symbolikou chrámu. Prohlídka začne u kříže naproti stojanu s tiskovinami.
22:40–23:00 Noc kostelů se s Vámi loučí...
Zbyněk Štěpánek a hosté se hrou nejen na varhany rozloučí s letošní Nocí kostelů v katedrále...