O pohár Rudolfa Jana

« zpět na seznam novinek

29. 9. 2019

O pohár Rudolfa Jana

Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží poprvé v České republice 

(Kroměříž/Tlumačov)

Ve dnech 28. a 29. září 2019 se uskuteční v kroměřížské Podzámecké zahradě historicky první mezinárodní soutěž tradičních zápřeží v České republice. Účast v soutěži již potvrdily vozatajové z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Španělska. 

Program pro veřejnost 

Diváci si budou moci v Kroměříži prohlédnout historické kočáry, krásné koně v tradičních postrojích a sledovat umění mistrů opratí. V sobotu 28. září 2019 od 10.00 h se uskuteční v Podzámecké zahradě v prostoru před zámkem komentovaná prezentace a hodnocení spřežení. Ve 13.00 h vyjede slavnostní průvod kočárů z Pionýrské louky ulicí Kovářskou na Velké náměstí, Sněmovní náměstí a vrátí se do Podzámecké zahrady. 

V neděli 29. září 2019 v 8.00 h vyrazí soutěžní zápřeže na terénní jízdu kolem Kroměříže a ve 13.00 h předvedou mistři opratí svůj um při vozatajském parkuru na zadních loukách Podzámecké zahrady. Předpokládané ukončení soutěže s vyhlášením výsledků je v 17.00 h v Podzámecké zahradě před zámkem. 

Charakteristika soutěže tradičních zápřeží 

V dnešní době je věcí prestiže pro většinu mužů a gentlemanů z vyšší společnosti vlastnit ten nejelegantnější, nejmodernější, nejrychlejší a mnohdy i ten nejdražší automobil. V minulosti to byla ekvipáž, která budila zasloužený obdiv svého okolí. 

Ekvipáží se rozumí celé spřežení, které se skládá z koní, jejich postrojů, kočáru, kočího, jeho přísedícího a všeho, co k tomu patří až po ty nejmenší drobnosti a detaily. 

Tradiční kočárové ježdění bude vždy obrazem elegance, stylu, krásy, praktičnosti a dovednosti, což musí být i do budoucna zachováno. 

Kritéria hodnocení, soutěžní kategorie, podmínky účasti 

Při soutěžích tradičních zápřeží se nejedná o vozatajské závody, jak je známe dnes, ale jde o soutěže, kde se klade důraz hlavně na soulad, eleganci, tradici, dovednosti vozataje a ovladatelnost koní. 

Soutěž se skládá ze tří částí: 

  • hodnocení zápřeže 
  • terénní jízda s překážkami 
  • vozatajský parkur 

Těchto soutěží se mohou zúčastnit vozatajové jak s historickými vozy, tak s moderními kočáry, kromě maratonových. Také se mohou prezentovat zápřeže v „lidovém“ či „regionálním“ stylu. Soutěže se mohou účastnit spřežení od jednoho do šesti koní.

Pořadatelé 

Organizátorem této mimořádné sportovně-společenské události uspořádané pod hlavičkou mezinárodní organizace AIAT je Zemský hřebčinec Tlumačov ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Arcibiskupstvím olomouckým, Městem Kroměříž a Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž. Hlavním partnerem akce je Česká pojišťovna, a. s. 

Organizace AIAT 

AIAT (Association Internationale d'Attelage de Tradition) je mezinárodní organizace založená v roce 1973, jejímž cílem je obnovit, zachovat, udržovat a předávat následujícím generacím tradici jízdy se spřežením, poskytovat co nejvíce informací o technice jízdy, o historii, kultuře, tradici a řemeslech s tím souvisejících.