Oznámení slavnostní bohoslužby na památku Rudolfa Jana 24. 3. 2019

« zpět na seznam novinek

11. 3. 2019

Oznámení slavnostní bohoslužby na památku Rudolfa Jana 24. 3. 2019

V neděli dne 24. března uplyne 200 let od chvíle, kdy členové Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci zvolili zdejším arcipastýřem císařského a královského prince, arcivévodu rakouského kardinála Rudolfa Jana.

Na olomoucký stolec sv. Metoděje tak usedl v pořadí třetí arcibiskup.

31letý bratr tehdejšího rakouského císaře a českého krále Františka I. se pozvolna ujal vlády nad arcidiecézí, kterou si brzy zamiloval jako jediný domov a uchovával ji tak ve svém srdci, které v katedrále sv. Václava zůstává na znamení lásky a náklonnosti dodnes.

Na památku knížete-arcibiskupa a kardinála Rudolfa Jana bude v neděli dne 24. března 2019 v 10 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci celebrovat J. E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, za přítomnosti představitelů statutárního města Olomouce a města Kroměříže, Olomouckého kraje a Zlínského kraje, dále představitelů veřejného života slavnostní Mši svatou.

V katedrální kryptě proběhne u pamětní desky označující místo uložení srdce knížete-arcibiskupa Rudolfa Jana krátký vzpomínkový obřad.

Před začátkem bohoslužby a v jejím závěru budou zvonit všechny katedrální zvony – a to včetně největšího zvonu Moravy, který je zasvěcen sv. Václavovi a který nechal v r. 1827 odlít ve Vídni právě arcibiskup Rudolf Jan.

Během bohoslužby bude knížete-arcibiskupa Rudolfa Jana vzpomenuto také coby zakladatele a štědrého podporovatele řady institucí a spolků, z nichž mnohé fungují i dnes a jejich zástupci tak budou mezi čestnými hosty.

Důstojný rámec celému programu dodá přítomnost gardistů Arcibiskupské knížecí gardy z Kroměříže, jejichž předchůdci vytvořili při triumfálním vjezdu Rudolfa Jana do Olomouce v r. 1820 čestný špalír v ulicích.