Podzimní festival duchovní hudby připomene také arcibiskupa Rudolfa Jana

« zpět na seznam novinek

27. 9. 2019

Podzimní festival duchovní hudby připomene také arcibiskupa Rudolfa Jana

V olomouckých kostelích i na jiných místech se od 22. září do 20. října 2019 koná Podzimní festival duchovní hudby. Při osmi večerech, kdy se představí interpreti z ČR, Slovenska, Německa a Nizozemí, nabízí čas strávený se známými skladateli i nečekaná setkání.

Zajímavý koncert je v rámci festivalu plánován na středu 2. října v Arcibiskupském paláci. Od 19.00 zde Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová (klavír), Radim Kresta (housle) a Jan Páleníček (violoncello) představí díla, která Ludwig van Beethoven věnoval svému žáku, olomouckému arcibiskupovi a arcivévodovi Rudolfu Janovi. Konkrétně zazní „Sonáta pro klavír Es dur ‚Les Adieux‘“ a také „Klavírní trio B dur ‚Arcivévodské‘“.

„Roku 1819 se stal olomouckým arcibiskupem Rudolf Jan Habsbursko-Lotrinský, nejmladší syn císaře Leopolda II., a zůstal jím až do své smrti roku 1831. Jeho zájem o Olomouc i celý region byl velmi intenzivní a nesený moderními myšlenkami: založil huť, která je dnes známá jako Vítkovické železárny, stál při vzniku prvního olomouckého parku i olomouckého divadla a velmi pozorně se věnoval také rozvoji moravského školství. Před nástupem do biskupského úřadu byl žákem Ludwiga van Beethovena, který ho učil hře na klavíru a kompozici,“ shrnuje životní osudy třetího olomouckého arcibiskupa organizátorka festivalu Dobromila Hamplová.

Klavírní sonáta „Les Adieux“ začala vznikat roku 1809 v souvislosti s odchodem Rudolfa i celé císařské rodiny z Vídně před postupující francouzskou armádou. Dílo tvoří tři části: první se nazývá „Loučení“ a vznikla krátce před odchodem Rudolfa z města, druhá část nese označení „Nepřítomnost“ a její vznik souvisí s Rudolfovým exilem a třetí, „Opětné shledání“, vznikla až po návratu v roce 1810. V témže roce začal Beethoven komponovat i klavírní trio „Arcivévodské“, které dokončil v březnu 1811.

(zdroj www.ado.cz)