Úvodní slovo R.D. Ladislava Šviráka, probošta Metropolitní katipuly u sv. Václava v Olomouci, dómského faráře

« zpět na seznam novinek

24. 3. 2019

Vážení přítomní,

jménem Metropolitní kapituly u sv. Václava bych Vás chtěl všechny přivítat na této slavnostní Mši svaté obětované za knížete-arcibiskupa olomouckého kardinála Rudolfa Jana, který byl před 200 lety – to jest 24. března roku 1819 – zvolen zdejším arci-pastýřem.

Svého předchůdce na stolci sv. Metoděje si při slavení eucharistie připomene současný arcibiskup Mons. Jan Graubner. Koncelebrovat u oltáře budou oba jeho pomocní biskupové.

Chtěl bych mezi námi přivítat zástupce Svatého otce v naší zemi – pana apoštolského nuncia Jeho Excelenci Mons. Charlese Daniela Balva. Dále biskupa ostravsko-opavského Mons. Františka Lobkowicze, jehož diecéze si památku arcibiskupa Rudolf Jana v letošním roce také živě připomíná. A rovněž současného i emeritního opata Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově.

Vítám také ostatní spolubratry v kněžské a jáhenské službě, ministranty.

Je nám ctí, že dnešní jubilejní bohoslužba se může konat za účasti významných představitelů našeho státu, kraje a města.

Dovolte mi, abych na prvním místě přivítal:

předsedu vlády České republiky pana Andreje Babiše,
dále ministra kultury Antonína Staňka,
paní Livii Klausovou,
senátory a poslance Parlamentu České republiky, 
poslance Evropského parlamentu,
velvyslankyni České republiky v Rakousku paní Ivanu Červenkovou,
hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka
a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka,
primátora statutárního města Olomouc Miroslava Žbánka.
A také další představitele krajských a obecních samospráv,
zástupce Armády a Policie České republiky,
reprezentanty veřejných institucí i společností
a ostatní vzácné hosty.

Vám všem vřelé přivítání v Katedrále sv. Václava v Olomouci.

Jak již několikrát zaznělo, vzpomínáme v dnešní den výjimečné chvíle, k níž došlo před 200 lety, kdy byl v kapli sv. Anny (v těsném sousedství katedrály) tehdejšími kanovníky Metropolitní kapituly zvolen v pořadí třetím olomouckým arcibiskupem arcivévoda Rudolf Jan.

S vděčností na něho vzpomínáme i my zde – v katedrále sv. Václava. Na jeho počest se dnes přede mší svatou rozezněl největší zvon Moravy – zvon sv. Václava. Jeho údery bylo slyšet dvakráte po dobu dvanácti minut. Připomněla se tak dvojí volba Rudolfa Jana na arcibiskupský stolec i délka jeho působení v čele zdejší arcidiecéze.

Symbolických připomenutí je ale více. Pan arcibiskup Graubner tak k dnešní liturgické slavnosti zvolil berlu, která kdysi patřila právě Rudolfu Janovi. Při jeho slavném vjezdu do Olomouce na počátku března roku 1820 stáli v ulicích Olomouce špalírem příslušníci Arcibiskupské gardy z Kroměříže, jejichž uniformy můžeme dnes v katedrále rovněž spatřit.

Metropolitní kapitulu u sv. Václava spojuje s osobností Rudolfa Jana ale ještě jedno silné a již téměř dvě staletí existující osobní pouto. Na sklonku života projevil totiž kníže-arcibiskup přání, aby poté, co bude povolán na věčnost, bylo jeho srdce uloženo právě zde, v prostorách dnešní katedrální krypty. A tak se roku 1832 také stalo.

K tomuto pietnímu místu se nyní – po skončení mše svaté – odebere otec arcibiskup a povede zde krátký obřad k uctění památky svého předchůdce na stolci sv. Metoděje.

Všichni jste srdečně zváni k účasti. Následujte, prosím, liturgický průvod a připojte se k nám v modlitbě za muže, jehož srdce po dobu jeho pozemského života bilo pro Olomouc, kde se cítil nejvíce doma, a které zůstává v našem středu i nadále jako symbol lásky a náklonnosti.