Zahájení jubilejního roku Jana Rudolfa

« zpět na seznam novinek

6. 1. 2019

Zahájení jubilejního roku Jana Rudolfa

V roce 2019 uplyne 200 let od jmenování císařského prince a arcivévody rakouského Rudolfa Jana arcibiskupem olomouckým. Roku 1819 se tak začala psát nová kapitola dějin Olomouce, která se záhy stala moderním a rosperujícím městem. Poznejme blíže tuto výjimečnou a inspirativní osobnost, která rozhodujícím způsobem oblivnila další vývoj celého regionu.

„Rudolf Jan: muž, jehož srdce bilo pro Olomouc“

Slavnostní zahájení programu věnovaného památce knížete-arcibiskupa a kardinála Rudolfa Jana se uskuteční o slavnosti Zjevení Páně v neděli dne 6. ledna 2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci.

V 10 hodin bude J. E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský slavit  pontifikální Mši svatou.

Po jejím skončení se slavnostní průvod odebere do katedrální krypty, jejíž západní stěnu zdobí busta arcibiskupa Rudolfa Jana. Pamětní deska s latinským nápisem pak označuje místo uložení jeho srdce.

Zatímco tělesné ostatky člena vládnoucího panovnického rodu byly dle habsburské tradice pohřbeny do rodinné hrobky v kapucínském klášteře ve Vídni, srdce zůstalo v Olomouci. Bylo totiž osobním přáním Rudolfa Jana, aby se tento symbol lásky a náklonnosti zachoval tam, kde se cítil nejvíce doma a šťastný.

Krátký obřad povede Mons. Jan Graubner za účasti zástupců města Olomouce a Olomouckého kraje.

Rozpis dalších akcí věnovaných v roce 2019 osobnosti knížete-arcibiskupa a kardinála Rdudolfa Jana bude uveřejněn ve druhé polovině měsíce ledna.

Projekt probíhá v rámci spolupráce se statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem.