Kdo byl Rudolf Jan

SRDCE PRO OLOMOUC

Příběh muže, který Vás překvapí…

Známé latinské rčení říká: „Verba docent, exempla trahunt.“ Tedy: „Slova poučují, příklady táhnou.“ Inspirativních osobností, jejichž život a konání se tímto výrokem řídily a které nám zanechaly bohatý odkaz, není pravda mnoho. V průběhu času se na ně také mnohdy pozapomnělo a jejich jména dnes příliš neznáme. A to i přesto, že se s nimi „potkáváme“ prakticky každodenně. Chcete důkaz? Kdo v Olomouci by neznal „Rudolfovu alej“, která je již více než 190 let oblíbeným místem procházek a rodinných výletů. Když se však místních zeptáme, po kom nese jméno, kdo a proč ji založil, bude znát každý správnou odpověď? Jako nápovědu lze uvést fingovaný „osobní dotazník“ této dějinné postavy:

Pohlaví: muž
Místo narození: Florencie (Toskánsko)
Dosažený věk: 43 let (z toho 13 let v Olomouci)
Rodinné poměry: svobodný, nejmladší ze 16 dětí
Povolání otce: český král – také římský císař a uherský král (stejné jako u dědečka, strýce, bratra a synovce)
Povolání matky: česká královna etc., rozená neapolská princezna (od 14 let španělská infantka)
Příbuzní: z českého prostředí – např. sv. Ludmila a Karel IV., z ciziny – vládci Mexika, Brazílie, Portugalska, Itálie, Francie…
Znalost jazyků: čeština, němčina, latina, francouzština, italština…
Vzdělání: studium teologie, vyučený zahradník
Osobní zájmy: hudba, zahradničení, technický pokrok
Řidičské oprávnění: obstojná znalost jízdy na koni
Osobní přátelé: Ludwig van Beethoven

Už víte, kdo je onen neznámý? 

„Třetí olomoucký arcibiskup Rudolf Jan pocházel z habsbursko-lotrinského rodu. Do Olomouce přišel jako 31letý mladý muž plný elánu a vizí. Vedle příkladné péče o arcidiecézi obnovil také zdejší univerzitu, založil huť ve Vítkovicích, z níž se posléze staly slavné železárny. V Olomouci nechal vytvořit první parkový prostor, jehož slavná alej dodnes nese jeho jméno,“ představuje v krátkosti svého předchůdce v úřadě dnešní olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

V roce 2019 uplyne 200 let od jmenování Rudolfa Jana arcibiskupem olomouckým. Byl to počátek prosperity a rozkvětu pro město a celý region. V průběhu následujících měsíců si proto můžete v rámci celé řady akcí připomenout tohoto výjimečného muže, na kterého bychom neměli zapomínat a který dokáže inspirovat i v dnešní době.

„Poznání historie města, v němž žijeme, by mělo být výzvou pro každého. Kdo nezná dějiny, nepochopí současnost a není připraven na budoucnost. Rudolf Jan patří k čelním postavám dějin Olomouce. Městu v mnohém pomohl, zamiloval si ho a cítil se tu doma. O tom svědčí konečně i jeho přání, aby uložili po jeho smrti srdce do katedrály sv. Václava. Tak se v roce 1832 také stalo. Jeho srdce je tam dodnes,“ říká primátor města Miroslav Žbánek.