Jméno a tituly

Rudolph Johann Joseph Rainer

Potomek domu habsbursko-lotrinského.
Vnuk, syn a synovec císařů Svaté říše římské národa německého,
bratr a strýc císaře rakouského.

Rozený císařský princ,
královský princ uherský a český,
princ toskánský,
arcivévoda rakouský,
kardinál Svaté církve římské (s titulem S. Petri in Monte aureo),
třetí kníže arcibiskup olomoucký,
vévoda a hrabě České královské kaple.

Obnovitel olomoucké univerzity,
zakladatel Vítkovických železáren,
mecenáš věd a umění.