Čestný výbor

J. E. Mons. Jan Graubner - erb J. E. Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
předseda výboru
J. E. Mons. Jan Graubner
Antonín Staněk - ministr kultury vlády České republiky Antonín Staněk
ministr kultury vlády České republiky
místopředseda výboru
Antonín Staněk - ministr kultury vlády České republiky
Diecéza ostravsko-opavská - erb J. E. Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem.
sídelní biskup ostravsko-opavský
člen výboru
J. E. Mons. František Václav Lobkowicz
Olomoucký kraj - erb Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje 
člen výboru
Ladislav Okleštěk
Zlínský kraj - erb Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje
člen výboru
Jiří Čunek
Olomouc - erb Miroslav Žbánek
primátor statutárního města Olomouce
člen výboru
Miroslav Žbánek
Kroměříž - erb

Jaroslav Němec
starosta města Kroměříž
člen výboru

Jaroslav Němec
Univerzita Palackého v Olomouci Jaroslav Miller
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
člen výboru
Jaroslav Miller
VÍTKOVICE, a.s. Jan Světlík
předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE, a.s.
člen výboru
Jan Světlík