Proč projekt vznikl a proč ho podpořit?

Poznání historie naší vlasti, domovského regionu či rodného města je výzvou pro každého z nás. Snahou každé společnosti je, aby počáteční impuls pro její lepší pochopení vycházel z přirozené zvídavosti jednotlivce. Ne vždy je však tomu bohužel právě tak. Doplnění a prohloubení znalostí o událostech uplynulých staletí přitom přispívá k lepšímu pochopení vzájemně se prolínajících vazeb minulosti a přítomnosti, ze kterých se přirozeným procesem zrodily mnohé zákonitosti současného světa.

Připomenutí životních osudů velkých osobností, osvětlení jejich dějinné role nestranným a srozumitelným způsobem, přiblížení historických událostí na pozadí lidských příběhů…to vše může přispět ke zvýšení zájmu občanů o jejich město či kraj a současně posílit vědomí vzájemné sounáležitosti.

I proto je správné v rámci veřejných projektů připomínat působení ve své době vážených a obecně respektovaných autorit, i když povědomí o jejich zásluhách je dnes již spíše zastřené.

Příběh arcibiskupa Rudolfa Jana lze v rámci letošního výročí obyvatelům města Olomouce a města Kroměříže, Olomouckého kraje a Zlínského kraje představit mnoha způsoby. Hlavním a kýženým cílem by mělo být poznání, že do čela zdejší arcidiecéze byl před 200 lety jmenován mladý muž, který byl opravdovou renesanční osobností. Takovou, jež zůstává zdrojem překvapení a inspirace i pro 21. století…

Vzdělaný, nadaný, přitom skromný, ohleduplný a přátelský… zodpovědný a rozhodný, současně však diplomaticky uvažující… toužící pochopit barevnost přírody i tajemství opojného světa hudby… trpělivý, ač těžce zkoušený… o sobě pochybující a své slabosti přiznávající… to vše byl: Rudolf Jan, třetí arcibiskup olomoucký