Program jubilejního roku

Leden

6. ledna (neděle) 10:00–11:00
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, celebroval v katedrále sv. Václava v Olomouci pontifikální bohoslužbu ze slavnosti Zjevení Páně (mše svatá byla obětována za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana)

6. ledna (neděle) 11:15–11:30
Slavnostní zahájení jubilejního roku na místě uložení schráně se srdcem kardinála Rudolfa Jana v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci (liturgický obřad za přítomnosti pana Miroslava Žbánka, primátora statutárního města Olomouce, a členů Metropolitní kapituly u svatého Václava vedl Mons. Jan Graubner)

8. ledna (úterý)
Připomenutí 231. výročí narození knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana (narozen v Pise v úterý dne 8. ledna 1788 ve 23 hodin):
Modlitba v kryptě Katedrály sv. Václava v Olomouci (vedl R.D. Ladislav Švirák, probošt Metropolitní kapituly u svatého Václava, děkan děkanátu Olomouc a dómský farář)
Zažehnutí svíce na památku jubilanta v Praze (plamen svíce hořel 43 minut v symbolické připomínce dožitých let Rudolfa Jana)

22. ledna (úterý) 19:00–20:00
Modlitba růžence / modlitba za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci

Únor

7. února (čtvrtek) 17:00–19:00
Přednáška „Rudolf Jan: Muž, jehož srdce bilo pro Olomouc.“ Jindřicha Forejta, kurátora jubilejního projektu, o životě, osobnosti a působení knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana (Arcidiecézní muzeum Olomouc, Mozarteum)

13. února (středa) 19:00–19:30
Modlitba růžence / modlitba za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci

Březen

9. března (sobota)  
Připomenutí 199. výročí intronizace Rudolfa Jana coby knížete-arcibiskupa olomouckého (= 9. března 1820):
Modlitba růžence / modlitba za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana (krypta katedrály sv. Václava v Olomouci)

23. března (sobota)
Koncert skladeb Rudolfa Jana – žáka Ludwiga van Beethoven (krypta katedrály sv. Václava v Olomouci)

24. března (neděle) 10:00–11:00
Připomenutí 200. výročí ustanovení arcivévody Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem (= 24. března 1819):
Slavnostní bohoslužba (katedrála sv. Václava v Olomouci)

Duben

9. dubna (úterý) 
Připomenutí památky knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana ve Vídni *

Program:

  • oběd na pozvání velvyslankyně České republiky v Rakouské republice
  • setkání s J.Em. Christophem kardinálem Schönbornem OP, arcibiskupem vídeňským
  • vzpomínkový obřad/pobožnost za doprovodu českého chlapeckého pěveckého sboru Boni pueri
  • položení květin k sarkofágu arcivévody Rudolfa Jana v Kapucínské kryptě
  • slavnostní koncert v Karlskirche

Přednáška o jubilantovi pro žáky ZŠ a studenty SŠ v Kroměříži * 
Modlitba růžence / modlitba za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana (krypta katedrály sv. Václava v Olomouci) *
Představení tematicky koncipovaných procházek historickým centrem Olomouce „V Rudolfových stopách“ *

Květen

6. května (pondělí) 18:00–19:00
Městská pouť k hrobu sv. Jana Sarkandera, připomenutí zahájení beatifikace z podnětu knížete-arcibiskupa Rudolfa Jana

17. května (pátek)
„Olomoucká muzejní noc 2019“: zvláštní prohlídky Arcibiskupského paláce v Olomouci (věnované kardinálovi Rudolfu Janovi) *

24. května (pátek)
„Noc kostelů 2019“: zvláštní tematické prohlídky krypty katedrály sv. Václava v Olomouci (věnované památce třetího olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana)
Zahájení výstavy „Jan Rudolf a katedrála“ * (krypta katedrály sv. Václava v Olomouci)
Modlitba růžence / modlitba za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana (krypta katedrály sv. Václava v Olomouci, čas bude upřesněn)

31. května / 1. června (pátek/sobota)
Koncert v rámci akce „Svátky města Olomouce“ *
Slavnostní zahájení výstavy: „Rudolf Jan: příběh muže, jehož srdce bilo pro Olomouc“ *

Červen

20. června (čtvrtek) 
Slavnost Těla a Krve Páně / modlitba za jubilanta *
Modlitba růžence / modlitba za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana (krypta katedrály sv. Václava v Olomouci) *
Procházky historickým centrem Olomouce „V Rudolfových stopách“ *

Červenec

4. a 5. července (čtvrtek–pátek) 
Kníže-arcibiskup Rudolf Jan a Velehrad * (připomenutí role poutního místa na poč. 19. století v rámci velehradských slavností 2019)

Program:
  • přednáška o Rudolfu Janovi a jeho úctě k sv. Cyrilovi a Metodějovi                                        
  • tematické soutěže pro děti
  • instalace výstavních panelů

23. července (úterý)
188. výročí úmrtí knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana *

Program:
  • mše svatá
  • vysazení jubilejního stromu v Rudolfově aleji na počest Rudolfa Jana

Modlitba růžence / modlitba za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana (krypta katedrály sv. Václava v Olomouci) *
Procházky historickým centrem Olomouce „V Rudolfových stopách“

Srpen

Modlitba růžence / modlitba za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana (krypta katedrály sv. Václava v Olomouci) *

Září

Připomenutí knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana v ostravsko-opavské diecézi – přednáška kurátora jubilejního projektu o osobnosti a působení kardinála Rudolfa Jana *
Modlitba růžence / modlitba za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana (krypta katedrály sv. Václava v Olomouci) *
Procházky historickým centrem Olomouce „V Rudolfových stopách“ *

Říjen

2. října (středa) 19:00
Arcibiskupský palác
Ludwig van Beethoven - Arcivévoda Rudolf
Koncert z děl věnovaných Beethovenem arcivévodovi Rudolfu Janovi
Koncert se koná v rámci 26. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby.

Závěrečná přednáška kurátora projektu věnováná knížeti-arcibiskupovi Rudolfu Janovi a jeho odkazu *
Modlitba růžence / modlitba za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana (krypta katedrály sv. Václava v Olomouci) *
Procházky historickým centrem Olomouce „V Rudolfových stopách“

Listopad

Konference pořádaná Univerzitou Palackého v Olomouci a věnovaná osobnosti knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana a jeho době *
2. listopadu (sobota) 
Vzpomínka na věrné zemřelé / uctění památky zesnulého arcibiskupa Rudolfa Jana * (mše svatá obětována za jubilanta) *
Modlitba růžence / modlitba za knížete-arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana (krypta katedrály sv. Václava v Olomouci) *

Prosinec

Představení publikace o knížeti-arcibiskupovi kard. Rudolfu Janovi *
Konference pořádaná společností Vítkovice Machinery Group a.s. při příležitosti 200. výročí ustanovení kardinála Rudolfa Jana arcibiskupem olomouckým *
Zakončení jubilejního roku 2019 *


* detaily (místo a čas) budou upřesněny